Inleiding

NoviaCura staat voor nieuwe zorg. Dit betekent dat we op een andere manier kijken naar zorg en dit aanbieden op een aangepaste wijze aan de doelgroep. NoviaCura is gespecialiseerd in het organiseren van professionele mondzorg voor (rolstoel)afhankelijke bewoners in instellingen